FISKEguiden - Streetfishing

FISKEguiden - Streetfishing

Streetfishing er en simpel og tilgængelig form for lystfiskeri, som kan dyrkes i byer, havne og på moler i hele Danmarks større og mindre byer, og det er en stærkt voksende trend. Vi kaster os ud i fiskeriet i byerne sammen med fire unge drenge samt en gruppe kvinder, der kalder sig Fiskekonerne, og som har fundet et unikt fælleskab i lystfiskeri og særligt streetfishing.